A homeopátia eredete

homeopátiás vízesés

Hahnemann /1755-1843/ német orvos, gyógyszerész, kémikus volt. Valódi megfigyelésen, tapasztalati tényen nyugvó tudományt teremtett meg. Nem alkotott hipotézist, nem értelmezett, csak megfigyelt és regisztrált. Csodálkozott, hogy korának sok felvilágosult gondolkodója miért vonakodott felfogni a nem anyagi erőt. /Pl. nem csak akkor remeg a lábunk, ha 20 km-t lefutunk, hanem akkor is, ha valami rossz hírt közölnek velünk/.

Hippokratész szerint, ha valamit nem értünk a hiba bennünk van és nem a jelenségben.

Ha valamit nem látunk, még nem jeleni azt, hogy nem is létezik.

Akik azért utasítják el a homeopátiát, mert annyira hígítják, hogy már nincs benne anyag, ami hatna, ami kimutatható lenne, akkor ők úgy gondolják, hogy a természetben nem létezik anyagtalan erő?